Ținte strategice

  • promovarea unui învăţământ deschis iniţiativei şi creativităţii pentru a încuraja participarea activă a elevilor la activităţile şcolii;
  • asigurarea accesului elevilor la tehnologia modernă de calcul şi comunicare;
  • îmbunătăţirea gradului de colaborare între şcoală şi comunitate;
  • educarea elevilor în spiritul valorilor Uniunii Europene: punctualitate, disciplină, muncă responsabilă (de calitate), respectarea normelor democratice şi a drepturilor omului, manifestarea unui comportament ecologic;
  • oferirea, pentru fiecare elev, a unor servicii adecvate de orientare şcolară, profesională şi consiliere, protejarea mediului înconjurător, protejarea sănătăţii şi dezvoltarea unor atitudini moral-etice şi estetice.

 
WordPress theme: Kippis 1.15
Site creat de Horvat Marius Andrei ( 0763647747 ) - Reparatii Calculatoare , Laptopuri , Telefoane - Nasaud