Viziunea si misiunea școlii

        În următorii 6 ani, Şcoala Gimnazială Dumitra va trebui să devină o instituţie în care să se desfăşoare un învăţământ modern care să urmărească pregătirea elevilor pentru viaţă, pentru integrarea lor în societate ca buni cetăţeni ai Uniunii Europene.
        Acest lucru se va realiza în condiţiile dotării şcolii cu aparatură modernă, soft educaţional adecvat, iar corpul didactic să fie format doar din titulari.

Şcoala Gimnazială Dumitra îşi propune:

  • toţi factorii implicaţi (elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate) să-şi formeze o imagine de sine pozitivă;
  • cadrele didactice să folosească metode şi mijloace moderne în activitatea didactică, iar elevii tehnici eficiente de învăţare;
  • să tindă spre cuprinderea completă a elevilor în şcoală şi integrarea lor în învăţământul liceal, respectiv în şcolile profesionale, în raport cu opţiunile, aspiraţiile şi capacităţile intelectuale ale fiecărui elev şi cu posibilităţile financiare ale familiilor.

 
WordPress theme: Kippis 1.15
Site creat de Horvat Marius Andrei ( 0763647747 ) - Reparatii Calculatoare , Laptopuri , Telefoane - Nasaud